PARTICULIEREN

De BPOB-leden zijn in staat een deskundig rapport op te stellen dat gebruikt kan worden voor de bewijsverzameling in onder andere strafrechtelijke onderzoeken. U kunt daarbij denken aan (digitale) oplichting, stalking, bedreiging, afpersing, identiteitsfraude, internetpesten en vermissing. Meestal zijn daarna politie en justitie weer aan zet, maar het vooronderzoek is dan al gebeurd en dat is tijdwinst voor de politie en leidt tot meer tevredenheid bij slachtoffers en/of benadeelden. Daarnaast kunnen er door recherchebureaus bijvoorbeeld ook alimentatieonderzoeken, (letsel)schadeonderzoeken, onderzoeken in het kader van echtscheidingen of achtergrondonderzoeken worden gedaan voor particulieren.

In onze ledenlijst kunt u zoeken welk recherchebureau het beste aansluit bij uw onderzoekswensen.

Ieder recherchebureau heeft zo zijn eigen expertisegebied
Voorbeelden daarvan zijn:

 • Digitaal onderzoek
 • Financieel onderzoek
 • Fraude onderzoek
 • Tactisch onderzoek
 • Technisch onderzoek
 • Forensisch onderzoek

BEDRIJVEN

In het geval van een vermoeden dat iemand de voorschriften niet naleeft binnen een bedrijf en arbeidsrechtelijke of andere civielrechtelijke maatregelen geboden zijn, is feitenonderzoek vereist als basis voor een door de werkgever te nemen beslissing. De BPOB-leden zijn in staat een deskundig rapport op te stellen dat hiervoor gebruikt kan worden.

Een aantal voorbeelden van recherchewerkzaamheden voor bedrijven zijn:

 • Het onderzoeken van handelingen in strijd met concurrentiebedingen, relatiebedingen, geheimhoudingbepalingen;
 • Frauduleus ziekteverzuim;
 • Pre-employment screening;
 • Achtergrondonderzoeken;
 • Het traceren van vermiste goederen en/of debiteuren;
 • Het onderzoeken van laakbare handelingen door werknemers in de arbeidsverhouding (zoals diefstal, verduistering, misbruik van bedrijfsmiddelen en -faciliteiten, onbevoegd uitoefenen van nevenfuncties en handelen of nalaten in strijd met gedragscodes of contractuele verplichtingen).

Ook bij verzekeringsmaatschappijen is er sprake van een contractuele verhouding tussen de verzekeraar en de verzekerde. Beiden zijn gehouden zich te houden aan de verzekeringsovereenkomst en de overige eisen die de wet aan de verzekering en de bij de verzekering betrokken partijen stelt. In geval van het vermoeden van onregelmatigheden (bij het aangaan van de verzekeringsovereenkomst of bij het indienen van claims) van de zijde van de verzekerde of een derde heeft de verzekeraar binnen zekere grenzen de bevoegdheid om onderzoek te doen naar het handelen of nalaten van de bij de uitvoering van de verzekeringsovereenkomst betrokken personen. Ook verzekeraars maken in toenemende mate gebruik van de tactische en technische expertise van de particuliere onderzoeksbureaus.

Als u van plan bent een onderzoeksbureau in te schakelen, zorg dan dat u hier zo min mogelijk mensen van op de hoogte stelt. Hoe minder mensen weten wat u van plan bent, des te hoger de slagingskans van het onderzoek. De voorzitter van de ondernemingsraad informeren is vaak voldoende. Het is vooral van belang  om zo snel mogelijk een recherchebureau om advies te vragen. Bij veel recherchebureaus is het intakegesprek gratis.

In onze ledenlijst kunt u zoeken welk recherchebureau het beste aansluit bij uw onderzoekswensen.