Toezicht op kwaliteit

De BPOB houdt toezicht op de kwaliteit van de dienstverlening van de aangesloten recherchebureaus. Daarbij wordt onder andere getoetst of de leden zich houden aan de toepasselijke wet- en regelgeving en de Privacygedragscode. Dit heeft als doel om de privacybelangen van betrokkenen te beschermen en de professionaliteit van de aangesloten recherchebureaus te waarborgen. Aspirantleden zijn verplicht om 4 keer per jaar deel te nemen aan de ledenvergadering en om ieders kennis up to date te houden organiseert de BPOB regelmatig kennissessies die door leden bijgewoond kunnen worden.

Wat zijn de kerntaken van de BPOB?

  • Het behartigen van de ideële, materiële en maatschappelijke belangen van particuliere onderzoekers;
  • Het bevorderen van deskundigheid, operationele arbeidstechnieken en al hetgeen daarmee verband houdt;
  • Het stimuleren van het delen van kennis en vaardigheden tussen collega’s in het land, werkzaam op het gebied van particulier onderzoek ter bevordering van professionele samenwerking in een sfeer van vriendschappelijke collegialiteit.

Belangenbehartiger

De BPOB is tevens de belangenbehartiger van de Nederlandse particuliere onderzoekers naar de overheid en andere instanties. Ook functioneert de BPOB als nationale organisatie binnen Europees verband; de ‘European society of detectives’ en wereldwijd binnen de ‘World association of detectives’.

Vergunning

Alle leden van de BPOB hebben een vergunning van het Ministerie van Justitie & Veiligheid met een daaraan gekoppeld POB nummer en zijn goedgekeurd door de politie (gele pas). Deze gegevens worden gecontroleerd voordat een lid zich kan aansluiten bij de BPOB. Niet alle recherchebureaus in Nederland met POB nummer zijn aangesloten bij de BPOB. De lijst met vergunningen is echter voor opdrachtgevers voor deze recherchebureaus niet eenvoudig te controleren. Wilt u voor een NIET bij de BPOB aangesloten bureau controleren of het een legitiem bureau is, dan zult u contact op moeten nemen met Justitie of met de afdeling Korpscheftaken van de politie binnen uw regio. Wilt u zeker weten dat u met een rechtsgeldig bureau te maken heeft, dan kunt u dus alleen voor de bij de BPOB aangesloten leden direct op onze website het POB nummer controleren. Op deze manier bent u er zeker van dat u zaken doet met een legitiem bureau.

Klik hier om de leden van de BPOB te bekijken.