LID WORDEN

Wanneer kom ik in aanmerking voor een lidmaatschap?
Nieuwe leden die aantoonbaar meer dan drie jaar werkervaring hebben binnen de particuliere onderzoeksbranche komen na aanmelding én goedkeuring van de overige leden, in aanmerking voor het lidmaatschap.

Hoe toon ik aan dat ik meer dan drie jaar werkervaring binnen de branche heb?
Particulier onderzoekers dienen te beschikken over een legitimatiebewijs (gele pas), die na drie jaar vervangen moet worden door een nieuwe. Om aan te tonen dat u meer dan drie jaar werkervaring binnen de particuliere onderzoeksbranche heeft, ontvangen wij graag een kopie (scan) van uw legitimatiebewijs (gele pas) alsmede een kopie (scan) van de verlopen pas, of een bewijsstuk dat dit eerder is verstrekt.

Bent u geïnteresseerd in een lidmaatschap van de BPOB? Dan zien we uw aanvraag graag tegemoet via het e-mailadres secretariaat@bpob.nl. U ontvangt dan zo spoedig mogelijk meer informatie over de aanmeldingsprocedure.

Voordelen van het lidmaatschap zijn onder andere

  •    Mogelijkheid tot het verkrijgen van het keurmerk van de BPOB
  •    Meepraten over relevante landelijke onderwerpen
  •    Kennis en ervaringen uitwisselen met collega’s
  •    Het vier maal per jaar bijwonen van de ledenvergadering
  •    De mogelijkheid tot netwerken voor en of na iedere vergadering
  •    Vermelding op deze website inclusief logo en omschrijving
  •    Meedoen aan relevante kennissessies

Welke stappen moet u ondernemen om lid te worden?

TOELATINGSCRITERIA

Het lidmaatschap van de BPOB is uitdrukkelijk voorbehouden aan particuliere onderzoekers die werkzaam zijn bij een particulier onderzoeksbureau met vergunning van het Ministerie van Veiligheid en Justitie en in het bezit zijn van het “Legitimatiebewijs Particulier Recherchebureau”, of aan de eigenaar van een Particulier Onderzoeksbureau met minimaal één werknemer in dienst met dit legitimatiebewijs. Eén werknemer of de eigenaar van een Particulier Onderzoeksbureau kan, met stemrecht, lid worden van de BPOB.

KEURMERK

BPOB leden die minimaal één jaar lid zijn, worden in de gelegenheid gesteld het BPOB keurmerk te behalen.

Om aan de voorwaarden van het keurmerk te voldoen, worden er een aantal eisen aan de leden gesteld: Er moet een uitgebreide bedrijfsscan worden ingevuld, waarin onder meer vragen met betrekking tot bescherming van data, bewaren van persoonsgegevens en -dossiers en (brand)veiligheid zijn opgenomen. Daarnaast moeten de leden voldoen aan de eisen voor permanente educatie en bovendien moeten zij aantonen dat zij aan hun financiële (belasting) verplichtingen hebben voldaan. Of aan alle eisen wordt voldaan, wordt getoetst tijdens een persoonlijk gesprek met twee auditors van een onafhankelijke stichting, te weten N’Lloyd.

Het keurmerk wordt verstrekt voor de duur van drie jaar. Keurmerkhouders moeten echter wel jaarlijks een bedrijfsscan en verkregen punten voor permanente educatie insturen. Indien zij hier niet aan voldoen, wordt het keurmerk ingetrokken. Na drie jaar vindt er opnieuw een audit plaats.

Waarom een keurmerk?
De overheid en steeds meer bedrijven vinden het belangrijk dat ze weten met wie ze in zee gaan voordat ze een onderzoeksopdracht aan een onderzoeksbureau geven. Particuliere onderzoeksbureaus met een keurmerk, moeten aan strenge eisen voldoen. De medewerkers van keurmerkbureaus werken gegarandeerd met inachtneming van de Privacy gedragscode, zijn op de hoogte van de laatste wet- en regelgeving en het bedrijf is financieel gezond.

Wilt u informatie over het Keurmerk BPOB? Stuur dan een e-mail naar secretariaat@bpob.nl