R_CTR Agency

Contactpersoon            : J. Roorda

Bezoekadres                  : Koninginnegracht 19, 2514 AB ‘s-Gravenhage

Postadres                       : Postbus: 90851, 2509 LW, ‘S-GRAVENHAGE

Telefoon                         : 06 – 15 52 19 50

E-mail                            : info@rctr.nl

Website                          : www.rctr.nl

POB nr.                          : 1645

KvK nr.                          : 69676836

Keurmerk                    : nee

R-CTR Agency is gespecialiseerd in onderzoek voor bedrijven en organisaties (profit en non profit)

Internet Rechercheur, OSINT Analist.

Onderzoek naar websites, screening van medewerkers, screening van bedrijven, social media onderzoek, social media advies, social media awareness, fysieke pentest bedrijven, integriteitsonderzoek, vermoeden van fraude bij (Europese) Aanbestedingen, OSINT Consultancy

Commercieel deskresearch ten behoeve van concurrentieanalyses en klantonderzoek