Los Bedrijfsrecherche

 

Contactpersoon: Jan Los

Telnr: 06-51449253

www.los-onderzoek.nl

info@los-onderzoek.nl

POBnr: 1480

KvKnr: 60945257

Adres: Middenweg 41, 7255 WR Hengelo Gld

Los Bedrijfsrecherche is gespecialiseerd in feiten- cq toedrachtonderzoek bij bedrijfsfraude, diefstal/verduistering, corruptie/steekpenningen, verzuimfraude en schending van een concurrentiebeding. Los Bedrijfsrecherche heeft meer dan 40 jaar recherche- en onderzoekservaring opgedaan bij de politie, de recherche van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (voorheen VROM) en als particulier onderzoeker. Mede door de financiële achtergrond en de nauwe samenwerking met arbeidsrechtsadvocaten is Los Bedrijfsrecherche in staat een gedegen feitenrapportage te leveren dat een eventuele juridische procedure optimaal kan ondersteunen.