GuardonDriveControl®

Whatsapp: +31 (0)619346729

Internet: www.guardondrivecontrol.com

Email: info@guardondrivecontrol.com

Contactpersoon: V. Vrij

POB nummer: 7534

Kamer van Koophandel: 86341766

Bezoekadres: Vest 85, 3311 TT Dordrecht

Postadres: Idem

GuardonDriveControl®, Driven by security controls and marks of trails.

Uw partner in het oplossen van problemen die geen gehoor kennen of waarvan de waarheidsvinding uw eigen kennis en wetenschap ongemerkt laat. Volwaardig in digitale recherche om grondig onderzoek te verrichten die o.a. dienst doet bij achtergrondonderzoeken, observaties en of een interviewgesprek. Zelfstandig Particulier Onderzoeker met meer dan 16 jaar ervaring op het gebied van documentatieverwerking op hoogwaardig ambtenaarsniveau. Zal bij samenwerking met andere partners altijd kiezen voor de betrouwbaarheid en eenzelfde doelstelling om kwaliteitsgarantie te bevorderen. Streeft naar samenwerking met rechercheurs uit een ander werkgebied dan deze met een Justitieel werkverleden. Dit om markt monopolie binnen het vak te voorkomen (recht is er voor iedereen en daarbij staat subsidiariteit altijd voorop).

Zoals artikel 1 binnen de WPBR-wetgeving voorschrijft, bestaat het werk als rechercheur uit het vergaren en analyseren van gegevens.

U kunt mijn bureau benaderen voor diensten die voortkomen uit de navolgende werkvelden:

  • Pre-employment screening
  • Buurtonderzoeken
  • Werknemersbelangen (personeel/anti-diefstal)
  • Relatieproblemen
  • Achtergrondonderzoeken (Digitale Recherche OSINT)
  • Observaties statisch/dynamisch
  • Algemeen en technisch onderzoek (CCTV).  

Ik nodig u uit om de specificaties op mijn website te raadplegen. Ik ben tevens bekend bij de World Association of Detectives en sta daarmee open voor Internationale samenwerking.