Gooisch Recherchebureau

Gooisch Recherchebureau

Contactpersoon : P. Blok
Bezoekadres : Koninginneweg 11, Hilversum
Postadres : Postbus 433, 1250 AK Laren
Telefoon : +31 (0)35-737 0205
E-mail : mail@GooischRecherchebureau.nl
Website : https://GooischRecherchebureau.nl
POB nr. : 1325
KvK nr. : 50394428
Keurmerk : nee

Het bureau is in 2012 opgericht. De dienstverlening richt zich voornamelijk op het vergaren van bewijslast voor bedrijven en particulieren ten aanzien van:

Bedrijven:
• diefstal;
• betrouwbaarheid van zakelijke partners;
• onwillige debiteuren;
• opsporen van debiteuren;
• betrouwbaarheid van buitendienst medewerkers;
• niet naleving concurrentiebeding;
• CV verificatie;
• declaratiefraude door werknemers;
• onrechtmatig ziekteverzuim.

Particulieren:
• afpersing;
• alimentatieplicht;
• terugvordering van leningen;
• loverboys/foute vrienden;
• zaken waar de politie geen prioriteit aan geeft;
• overspel;
• stalking;
• opsporing van verloren familie, vrienden, (oude) liefdes en wegloper.

Bovenstaande werkzaamheden worden binnen het kader van de wet verricht.
Ons werkterrein bevindt zich door heel Nederland en ver daarbuiten. Waar nodig worden aan het bureau gelieerde experts ingeschakeld.