Evidentium

Telefoon: +31(0)413-470366

Internet: www.evidentium.nl

Email: info@evidentium.nl

POB nummer: 1219

Kamer van Koophandel: 17250801

Postadres:
Het Binneveld 5
5491 ZC Sint-Oedenrode

Evidentium biedt een unieke combinatie van bedrijfskundige kennis, ICT-kennis, juridisch inzicht en onderzoekstechnieken.

Onze specialisaties zijn forensische ICT, digitale recherche en datarecovery.
Onze klanten bevinden zich in de advocatuur, recherchebureaus, IT bedrijven, overige bedrijven, zowel nationaal als internationaal en (semi)overheid.
Voor curatoren bieden wij een toegesneden dienstenpakket o.a. bestaande uit forensisch veiligstellen van administraties, documenten en Intellectueel Eigendom.

Keywords:

Forensische ICT, datarecovery, fraude- en integriteitsonderzoeken, gerechtelijk deskundige