Draaisma Consultancy

Bedrijfsnaam: Draaisma Consultancy Recherche & Advies
Contactpersoon: Michel Draaisma
Bezoekadres: Houtsaachmole 21, 8531 WC Lemmer
Postadres: Houtsaachmole 21, 8531 WC Lemmer
Telefoon: +31(0)850603738
E-mail: info@draaisma-consultancy.nl
Website: www.draaisma-consultancy.nl
POB nr.: 1855
KvK nr.: 81431538
Keurmerk: Nee

Draaisma Consultancy Recherche & Advies is een gerenommeerd recherchebureau. Het bedrijf is in het bezit van alle diploma’s en vergunningen die wettelijk verplicht zijn. Deze vergunningen zijn verleend door het Ministerie van Justitie en Veiligheid onder POB nummer 1855.

Het bedrijf heeft 23 jaar ervaring binnen de heimelijke afdelingen van de Nationale Politie en mag deze kennis voor u laten werken. Alle tactische en technische methodieken binnen de opsporing zijn ons bekend. We kunnen deze methodieken, binnen de gestelde wettelijke kaders, inzetten in onze onderzoeken.