Dörr Bedrijfsrecherche B.V.

Recherchebureau Dörr Bedrijfsrecherche B.V.

Contactpersoon : A.R. Dörr

Bezoekadres : Blaak 708, 3011 TA te Rotterdam
Lange Voorhout 25, 2514 EB te Den Haag

Postadres : Postbus 4158, 3006 AD Rotterdam

Telefoon : 010 – 212 49 23 (Rotterdam) en 070 – 737 07 51 (Den Haag)

E-mail : info@dorr-bedrijfsrecherche.nl

Website : www.dorr-bedrijfsrecherche.nl

POB nr. : 785

KvK nr. : 24-324206

Keurmerk : nee

Recherchebureau Dörr Bedrijfsrecherche is een door het Ministerie van Veiligheid en Justitie
erkend en door de Politie goedgekeurd onderzoeksbureau ten behoeve van de advocatuur, ondernemingen en overheden. De expertises omvatten onder meer het observeren en achtervolgen van frauduleuze werknemers bij vermoedens van frauduleus ziekteverzuim, ernstig werkverzuim of de overtredingen van een (non-) concurrentiebeding. Tevens is Dörr Bedrijfsrecherche B.V. gespecialiseerd in het plaatsen van heimelijke camera’s om diefstal c.q. verduistering (in dienstbetrekking) vast te leggen en in het verrichten van Forensisch IT-onderzoek bij bijvoorbeeld vermoedens van bedrijfsspionage, informatielekkage of oneigenlijk computergebruik.