De Onderzoekfabriek B.V.

Bedrijfsnaam                     : de Onderzoekfabriek B.V.

Contactpersoon                : Arend Hofsink

Bezoekadres                      : Lage doelen 2, 7772 BL Hardenberg

Postadres                           : Postbus 409, 7770 AK Hardenberg

Telefoon                             : 06-52633396

E-mail                                  : hofsink@onderzoekfabriek.nl

Website                              : www.onderzoekfabriek.nl

POB nr.                                : 7647 

KvK nr.                                 : 64779777

Keurmerk                           : 

Korte bedrijfsomschrijving/ specialisme:

De Onderzoekfabriek voert onderzoeken uit voor grote bedrijven. Hieronder vallen ook audits en recherche-activiteiten, zoals controlediensten.