DBC-Sneek B.V.

Bedrijfsnaam                     : DBC-Sneek B.V.

Contactpersoon                : Fred Dirks

Bezoekadres                      : Zadelmakersstraat 26, 8607GP te Sneek         

Postadres                           : Zie bezoekadres

Telefoon                             : 0515-700228

E-mail                                  : fin@dbc-sneek.nl            

Website                              : www.dbc-sneek.nl                                        

POB nr.                                : 7524               

KvK nr.                                 : 83203656

Keurmerk                           : CRKBO/ Bezig met ISO 9001        

Korte bedrijfsomschrijving/ specialisme:

DBC-Sneek B.V. heeft als onderdeel DBC-FIN en dit staat voor Forensic Integrated Network.
Dit betreft een platform voor Forensische Geneeskunde waar o.a. een meldkamer, forensisch lab, forensisch artsen en een recherchebureau aan verbonden is.
DBC-Sneek draagt zorg voor de organisatie en het in standhouden van het platform maar levert tevens familierechercheurs die namens direct contact heeft met de klant en hen waar nodig begeleid en vertegenwoordigd in het proces tot waarheidsvinding,
DBC-FIN is volledig in ontwikkeling en zal vanaf 15 februari een werkmaatschappij worden onder DBC-Sneek Holding B.V.