Bedrijfsrecherche Nederland

Bedrijfsrecherche Nederland

Telefoon: +31(0)042-477040

Internet: www.bedrijfsrecherche.biz

Email: info@bedrijfsrecherche.biz

Contactpersoon: Ron Raven

POB nummer: 211

Kamer van Koophandel: 30109483

Keurmerk BPOB: Ja

Postadres:
Hoofdstraat 138
3781 AK Voorthuizen

Bedrijfsrecherche Nederland is een objectief onafhankelijk internationaal particulier recherchebureau. Al meer dan 20 jaar is Bedrijfsrecherche Nederland een betrouwbare partner in het doen van fraude onderzoeken en advisering inzake veiligheid voor het bedrijfsleven. Onze medewerkers hebben elk een eigen specialisme en een ruime recherche ervaring opgedaan bij onder andere overheidsdiensten. Bedrijfsrecherche Nederland heeft een internationaal netwerk van liaisons in 126 landen. In deze landen kan snel en gericht onderzoek worden gedaan met gebruikmaking van lokale onderzoekers wat efficiënt en kostenbesparend werkt.

Bedrijfsrecherche Nederland onderscheidt zich door een persoonlijke relatie met onze klanten. Een aanzienlijk groot aantal klanten doet al jaren zaken met ons bedrijf. Voor een groot aantal bedrijven is Bedrijfsrecherche Nederland het externe bureau derving en veiligheid. Als gevolg hiervan zijn wij 24 uur bereikbaar en operationeel inzetbaar.

Onze security consultants bezitten een grondige vakkennis, zijn integer en resultaatgericht en zullen binnen de grenzen van de Nederlandse wetgeving rechercheren. Bedrijfsrecherche Nederland heeft een ministeriële vergunning POB211 sinds 1 oktober 1992.

Bedrijfsrecherche Nederland rechercheert op alle geweldsdelicten, zedendelicten en vermogensdelicten. Het verkregen bewijsmateriaal kan gebruikt worden in gerechtelijke procedures.

Keywords:

Fraude onderzoeken, security consulting, security auditing, persoons- en objectobservaties