A FONDO Recherchebureau

Contactpersoon                   : Elise Krielen

Telefoon                                : (073) 2032 497

Website                                 : www.afondo.nl

E-mail                                   : info@afondo.nl

POB nummer                      : 1514

Keurmerk                             : Ja

Kamer van Koophandel    : 63837331

Bezoek- en postadres         : Stationsstraat 35, 5281 GA, Boxtel (uitsluitend op afspraak)

A FONDO is hét recherchebureau gespecialiseerd in het vergaren en analyseren van bewijs in strafzaken. Onze naam geeft precies aan wat wij doen: grondig rechercheonderzoek. Wij zoeken zaken tot op de bodem uit en proberen de waarheid boven tafel te krijgen. Daarbij staan betrouwbaarheid en discretie hoog in het vaandel omdat het vaak over privacy gevoelige onderwerpen gaat. Ons motto: gerechtigheid door middel van waarheidsvinding. Wij houden ons voornamelijk bezig met het verrichten van feitenonderzoek naar personen of zaken met een strafrechtelijke achtergrond, maar ook regelmatig met privaatrechtelijke zaken. Het doel van een onderzoek is het vaststellen van de objectieve waarheid en bewijsverzameling middels het vergaren en analyseren van informatie. Deze informatie verkrijgen wij door verschillende onderzoeksmethoden toe te passen, afhankelijk van de situatie. De onderzoeksbevindingen kunnen als bewijs dienen in een gerechtelijke procedure, de positie van de opdrachtgever versterken bij eventuele onderhandelingen met een wederpartij of ze kunnen van belang zijn bij het nemen van contractuele beslissingen.