GvB Integrity Services

 

Bedrijfsnaam : GvB Integrity Services

Contactpersoon : Gert A. van Beek RSE CII

Bezoekadres : Galjoen 06-32, 8243 MR Lelystad

Postadres : idem

Telefoon : 06-26492296

E-mail : gvb@integrity-services.nl

Website : www.integrity-services.nl

POB nr. : 1591

KvK nr. : 67877354

Keurmerk : nee

GvB Integrity Services is een recherchebureau met forensische expertise en omvangrijke ervaring. Opdrachtgevers zijn o.a. ondernemers, bedrijfsleven, groot MKB, gemeenten, woningcorporaties, NGO’s, advocatuur en particulieren. Na een carrière bij de politie, is inmiddels sprake van 30 jaar ervaring binnen het vakgebied Integriteit & Onderzoek.

Gekwalificeerd als Particulier Onderzoeker, Register Security Expert en Certified International Investigator ben ik bedrijfsrechercheur, forensisch fraudeonderzoeker en integriteitadviseur in hart en nieren.
Expertise:

• Fraude- en diefstalonderzoek; financieel administratief onderzoek; computerfraude en misbruik ICT; onderzoek corruptie en omkoping; forensisch feitenonderzoek en toedrachtonderzoek; onderzoek gezondheidsfraude – onrechtmatig ziekteverzuim; inbreuk intellectueel eigendom; onderzoek informatiefraude – bedrijfsspionage; opsporing personen en goederen; activiteitenonderzoek; sabotage-onderzoek.

• Preventieve advisering en onderzoek, meer specifiek: pre employment screening; Due Diligence onderzoek; Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E); 0-meting Administratieve Organisatie; interim security management; integriteit advisering.

• Training & opleiding; seminars & lezingen.

Zie website voor meer informatie