Finteger

A.J.M. (Ton) Klunder

Asselsestraat 308

7312 DE Apeldoorn

tonklunder@gmail.com

06-34822867

POB 1392

Financiële (fraude) onderzoeken; forensische accountancy; integriteitszaken; faillissementsonderzoeken;bedrijfsrecherche; pre-business screening.

Naast de genoemde onderzoeksgebieden is Finteger ook actief op het gebied van toedrachtsonderzoeken, onafhankelijk onderzoek tussen partijen (litigation), administratieve organisatie en accountancy.

De oprichter heeft ruim 20 jaar ervaring opgedaan bij politie en Justitie in grootschalige fraudeonderonderzoeken als forensisch accountant. Vervolgens heeft hij 10 jaar gewerkt bij De Nederlandsche Bank als toezichthouder. Ook op het gebied van toezichtswetgeving met betrekking tot banken, verzekeraars en trustkantoren kunt u terecht bij Finteger.

Een uitgebreide informatie vindt u op de website www.finteger.eu. (e-mailadres is tonklunder@gmail.com ipv info@finteger.eu zoals vermeld op de website.