Alimentatiedetective

Bedrijfsnamen                     : Alimentatiedetective

                                                 Particulier Recherchebureau Alimentatiedetective

Telefoon                                 : 06 81 05 19 56

Website                                  : www.dealimentatiedetective.nl

E-mail                                     : info@dealimentatiedetective.nl

Contactpersoon                    : mr. Peter J. Erdbrink

Bezoekadres (op afspraak) : Van Heuven Goedhartlaan 13 D, Amstelveen – Parktoren

Postadres                               : Van Heuven Goedhartlaan 13 D, 1181 LE Amstelveen – Parktoren

POB nummer                         : 1629

KvK nummer                          : 69 47 44 86

Ons bureau beperkt zich tot uitsluitend alimentatiefraude-onderzoeken. Deze bewust gekozen specialisatie bevordert de benodigde deskundigheid en onderzoeksvaardigheden van onze dienstverlening. Ook het lidmaatschap van de Branchevereniging voor Particuliere Onderzoeksbureaus (BPOB) draagt daartoe bij.

Er kan (civiele) alimentatiefraude worden gepleegd door zowel de alimentatieontvanger als de alimentatiebetaler. Lees uitgebreid hierover op onze website: www.dealimentatiedetective.nl.

Als extra voordeel beschikt het bureau over parate juridische expertise in de persoon van mr. Erdbrink in zijn hoedanigheid van voormalig familierechtadvocaat  / scheidingsmediator, destijds aangesloten bij de landelijke specialisatievereniging Familierecht Advocaten Scheidingsmediators.

Naar wens kan mr. Erdbrink u ook adviseren over een aantal kwalitatief goed bekend staande advocaten met de nodige (proces)ervaring in alimentatiefraude-zaken.